Speeches
Title Location Listen Download
107 Iman Ne Bhol Kar Theen Sajde KarliyeMasail e Sajde Sahw Listen
108 Imam Bhol Kar Baiyt Gaya Aur Yad Aane ParMasail e Sajde Sahw Listen
109 Ruko Ya Sajde Athahiyaat Ya Bismillah PadiMasail e Sajde Sahw Listen
110 Qouma Ya Jalse Mei Ujlath KarnaMasail e Sajde Sahw Listen
111 Sajde Sahw Mei Shak Mahz Shuba Se Sajde Sahw Wajib NahiMasail e Sajde Sahw Listen
112 Sajde Sahw Mei Shak HoaMasail e Sajde Sahw Listen
113 Shak Ki Waje Se Sajde Sahw KiaMasail e Sajde Sahw Listen
114 Sajde Sahw Mei Sahoo HogayaMasail e Sajde Sahw Listen
115 Sajde Sahw Wajib Nahi Tha Bhool Kar KarliyaMasail e Sajde Sahw Listen
116 Imam Ne Sajde Sahw Nahi Kia Tho Muqtadio Se Saqit HojayegaMasail e Sajde Sahw Listen
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
21  22  23  24