Speeches
Title Location Listen Download
127 Bimari Ki Waje Se Rakat Shumar Nahi Kar SaktaMasail e Sajde Sahw Listen
128 Musafir Ne Bajaey Dho Rakat Ke Chaar Rakat PadihMasail e Sajde Sahw Listen
129 Musafir Ne Sajde Sahw Karke Iqamat Ki Niyyat KiMasail e Sajde Sahw Listen
130 Musafir Imam Ke Saath Muqeem Sajde Sahw KareyMasail e Sajde Sahw Listen
131 Panchwi Ya Chayti Mei Kisine Iqteda KiMasail e Sajde Sahw Listen
132 Yakheen Hai Ke Chaar Rakat Padi Salaam Ke Badh Kisi Ne Shak DhilayaMasail e Sajde Sahw Listen
133 Baligh Honay Ke Badh Pahli Baar Adade Rakat Mei Shak HoaMasail e Sajde Sahw Listen
134 Imam Ko Rakat Mei Shak Hoa Aur KanKhio Se DekhaMasail e Sajde Sahw Listen
135 Char Rakat Sunnate Moakida Mei Dho Par Salaam Pheir DiaaMasail e Sajde Sahw Listen
136 Namaz Mei Hadas Hoa Aur Wazo Karne Gaya Os Waqt Tadade Rakat Mei Shak HoaMasail e Sajde Sahw Listen
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
21  22  23  24