Speeches
Title Location Listen Download
58 Qirat Karne Mei Koi Kalima Choht GayaMasail e Sajde Sahw Listen
59 Qirat Karte Waqt Kisi Lafz Ka Tarjuma Pad DhiyaMasail e Sajde Sahw Listen
60 Theen Ayatho Ke Baadh Bhola Aur Fouran Ruku Mei Chala GayaMasail e Sajde Sahw Listen
61 Farz Ki Akhri Rakatho Mei Koch Nahi PadahMasail e Sajde Sahw Listen
62 Moh Bandh Karke Qirat KiMasail e Sajde Sahw Listen
63 Kisi Ki Khatir Qirat Lambi KiMasail e Sajde Sahw Listen
64 Qirat Mei Ghalti Par Sajde Sahw Kia Aur Koch Loog Ek Rakat Ke Badh Shamil HoweyMasail e Sajde Sahw Listen
65 Tajweed Ki Riya Yath Kay Bagair Qirat KiMasail e Sajde Sahw Listen
66 Namaz Mei Jahr Awaaz Se Aur Ser Ahista Padne Par Sajde SahwMasail e Sajde Sahw Listen
67 Kin Namazo Ki Kin Rakato Mei Jahr Aur Ser Wajib HaiMasail e Sajde Sahw Listen
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
21  22  23  24